Äspelunda 10:1

10,9 ha bra åkermark i två skiften - Glommen

10,9 ha bra åkermark i två skiften - Glommen

Intresserad?

Anders Nyhlén, Fastighetsmäklare
0705-632653
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Allmän information

 • Pris:1 700 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • UppdragsID:gcm u3j

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: BESKRIVNING AV MARKEN:
 • Beskrivning:
  Fastigheten Äspelunda 10:1 ligger vid gamla E6 - strax öster om Glommen.
  
  Äspelunda 10:1 består av 2 områden:
  
  DET VÄSTLIGASTE OMRÅDET ligger med östergräns i gamla E6 och sträcker sig västerut mot havet. Marken omfattar skifte 3,4 och 5. Se karta.
  Enligt länsstyrelsen är arealen i 9,27 hektar (brukbar areal enligt blockkarta). 
  
  
  Marken är helt stenfri. jordarten är sand/mo. Skiftet är väldränerat. Marken brukas aktivt.
  
  ÖSTER OM OVANSTÅENDE OMRÅDE LIGGER ETT OMRÅDE PÅ 2,08 HA. (skifte 2). Se kartan. Arealen är uppmätt av Länsstyrelsen (brukbar areal enligt blockkarta). 
  Marken är helt stenfri. jordarten är sand/mo.

 • Rubrik: Del i samfälld mark:
 • Beskrivning:
  Äspelunda 10:1 ingår med 1/8 mantal i samfälligheten Falkenberg Äspelunda S:1.
  Samfälligheten är del av Morups tånge naturreservat - se bifogad karta. Samfälligheten är markerad med röd kantlinje. Området består till största delen av strandängar som betas. En ersättning om ca 4.000 kr/år utgår f.n. till ägaren av Äspelunda 10:1

 • Rubrik: Angående jakten:
 • Beskrivning:
  Jakten är f.n. utarrenderad på ettårsavtal.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  Falkenberg Bölse s:7 1/8 Mantal Väg, 8 alnar bred
  Falkenberg Äspelunda s:1 1/8 Mantal Tångallmänning
  Falkenberg Äspelunda s:2 1/8 Mantal Väg, 8 alnar bred
  Falkenberg Äspelunda s:3 1/8 Mantal Vägar, 8 alnar breda
  Falkenberg Äspelunda s:4 Väg
  Falkenberg Äspelunda s:6 Väg, åtta alnar bred

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Vatten och avlopp Last Ledningsrätt 1994-07-05 1382-94/44.1
  Kraftledning Last Avtalsservitut 2012-07-17 1382IM-12/16973.1
  Kraftledning mm Last Avtalsservitut 13-IM2-50/2745.1
  Kraftledning mm Last Avtalsservitut 1995-03-27 13-IM2-95/6553.1

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning